[Order JP] N.ike Rakuten JP đã bắt đầu sale extra từ 20-50% rồi bà con ơi

Công thức tính :

– Extra 50% : giá * 0.5 * 169 * 1.08 + ship 250,000/kg

– Extra 40% : giá * 0.6 * 169 * 1.08 + ship 250,000/kg

Extra 30% : giá * 0.7 * 169 * 1.08 + ship 250,000/kg

– Extra 20% : giá * 0.8 * 169 * 1.08 + ship 250,000/kg

Riêng giày ship từ 300,000/đôi

Link sale : https://search.rakuten.co.jp/search/mall/?sf=1&sid=389886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *