Yuu Shop Chuyên Ship Hàng Quốc Tế

[Order US] Đồng hồ nữ Calvin Klein đang sale

Công thức tính : giá web * 23,300 * 1.08 + ship 250,000/cái

Nhanh tay đặt hàng nào bà con ơi. Đặc biệt mua đơn trên 100$ được extra thêm 10% nha

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ashford.com%2Fbrand%2Fcalvin-klein.html%3Fgender%3DWOMEN%26p%3D1%26product_list_order%3Dprice%26product_list_dir%3Dasc%26fbclid%3DIwAR1HlqnutgstlSGpv7xS_WNaU1NySYl2S_dgggDdyD9FZ7IJqQCDxn6M0WM&h=AT3s3WIbT2uTWYj63O15GTHfpJT8L8-LHxAX_s_GKoGYM7z0evXZL9GhCu7dZ67pIvolxxa3USH2GDWiSPjcXR7XBoy8jlJzr5a6NrjsVu8nzqhD-a_Izb0LdFYulxnCnpBM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT20j7XnzpFWYorj_IPN35L0WJp3NYBOWIOP8VqSAcr6ivpk6VTUAmNPlWxg1HFZ7pID_PbNkYV-tnfLFadNTlbvndA-Rtk2dg5bEMlZDGBXcLnVtjJrx0U7fXKWbgTKkFqZDG2wo2LxJczjX1KS-CinV1v2iTxWBqQonVhYDrM_AnDnTgnLRqDATAIWhDU

Bạn đang xem: [Order US] Đồng hồ nữ Calvin Klein đang sale
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0947 271 710
x