Yuu Shop Chuyên Ship Hàng Quốc Tế

[Order US] Converse US extra 30% + sale đồng giá 25$,35$,45$ cho CYBER MONDAY

Công thức tính :

- Extra 30% : giá web * 0.7 * 24,200 * 1.08 + ship 300,000/đôi

https://www.converse.com/shop/all?cp=EML_PRF_MKT_NA_US_EN_20201130_MERKLE_PROMO_0_CyberMondayA_349327099_1234_6801206_0_0_WEB_PREFERENCE%20GENERAL_SUB_CHECKBOX_ACCOUNT_CREATE_0_0_0_0

- Đồng giá 25$ => giá về HCM là #955k

https://www.converse.com/shop/25-dollar-deals?cp=EML_PRF_MKT_NA_US_EN_20201130_MERKLE_PROMO_0_CyberMondayA_349327099_1234_6801206_0_0_WEB_PREFERENCE%20GENERAL_SUB_CHECKBOX_ACCOUNT_CREATE_0_0_0_0

- Đồng giá 35$ => giá về HCM là #1215k

https://www.converse.com/shop/35-dollar-deals?cp=EML_PRF_MKT_NA_US_EN_20201130_MERKLE_PROMO_0_CyberMondayA_349327099_1234_6801206_0_0_WEB_PREFERENCE%20GENERAL_SUB_CHECKBOX_ACCOUNT_CREATE_0_0_0_0

- Đồng giá 45$ => giá về HCM là #1475k

https://www.converse.com/shop/45-dollar-deals?cp=EML_PRF_MKT_NA_US_EN_20201130_MERKLE_PROMO_0_CyberMondayA_349327099_1234_6801206_0_0_WEB_PREFERENCE%20GENERAL_SUB_CHECKBOX_ACCOUNT_CREATE_0_0_0_0

+51.187

Số người tiếp cận được

124

Lượt tương tác

Quảng cáo bài viết

33

3 bình luận

Thích

Bình luận

Chia sẻ

Bạn đang xem: [Order US] Converse US extra 30% + sale đồng giá 25$,35$,45$ cho CYBER MONDAY
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0947 271 710
x