1. Chỉnh sửa theo thông số: khi mua bất kỳ sản phẩm nào nếu quý khách cần chỉnh sửa lại thông số cho vừa với form dáng của mình, chúng tôi sẽ thực hiện dịch vụ này miễn phí.

Lưu ý: Quý khách vui lòng yêu cầu chỉnh sửa trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua hàng, mang theo hóa đơn mua hàng để nhân viên ghi phiếu sửa hàng.

2. Đổi sản phẩm: Sản phẩm được đổi với sản phẩm có giá trị tối thiểu tương đương với sản phẩm mang đổi.

Lưu ý: Quý khách vui lòng trả lại hóa đơn thanh toán cũ, sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn mác, ở trạng thái ban đầu.

3. Trả sản phẩm: Sản phẩm được trả lại trong vòng 15 ngày để được hoàn tiền sau khi trừ các khoản như vận chuyển, chiết khiết đặc biệt...(nếu có)

Lưu ý: Quý khách vui lòng trả lại hóa đơn thanh toán cũ, sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn mác, ở trạng thái ban đầu.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0947 271 710
x